Սարահարթի միջնակարգ  դպրոց   

«Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ «Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հավանության արժանացած դպրոցի կառավարման խորհրդի 08.12.2017թ թիվ4 նիստով        հազ. դրամ Հոդվածի անվանումը Նախատեսված I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 200.0 II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 40690.2 1…

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ «ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի        հազ. դրամ Հոդվածի անվանումը Նախատեսված I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 50,0 II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 40690,2 1 Սուբսիդիայից, որից՝ 1,1 Հանրակրթական…

2016թվականի ֆինանսական ծախսերի հաշվետվություն

Ընդամենը մուտքեր 40371200 դրամ,որից մնացորդ՝առ 01.01.2016թ. 25400 դրամ ՀՀ պետ.բյուջեից՝ 40396600 դրամ Ծախսեր Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 37893200 դրամ Էներգետիկ ծառայություններ 402200 դրամ Վառելիքի-ջեռուցման ծախսեր 1470000դրամ Կապի ծառայություններ 55500 դրամ Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 556500 դրամ Մնացորդ՝ առ 01.01.2017թ. 19200…

2017թվականի բյուջետային ծախսերի նախագիծ

Ընդամենը մուտքեր 39614500 դրամ,որից Մնացորդ՝ առ 01.01.2017թ. 19200դրամ Մուտքեր ՀՀ բյուջեից 39595300 դրամ Ըդամենը ծախսեր 39614500 դրամ,որից Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 36900000դրամ Էներգետիկ ծառայություններ 350000 դրամ Վառելիքի-ջեռուցման ծախսեր 1500000դրամ Կապի ծառայութններ 60000 դրամ Ընդհանուր բնույթի այլ ծախսեր 514000 դրամ