Սարահարթի միջնակարգ  դպրոց   

Հաշվետվություն Լոռու մարզի Սարահարթի միջնակարգ դպրոցի 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի