Սարահարթի միջնակարգ  դպրոց   

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ