Սարահարթի միջնակարգ  դպրոց   

«Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ «Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հավանության արժանացած դպրոցի կառավարման խորհրդի 08.12.2017թ թիվ4 նիստով        հազ. դրամ Հոդվածի անվանումը Նախատեսված I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 200.0 II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 40690.2 1…

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ «ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի        հազ. դրամ Հոդվածի անվանումը Նախատեսված I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 50,0 II Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝ 40690,2 1 Սուբսիդիայից, որից՝ 1,1 Հանրակրթական…